Powrót 
Aplikacja: Controling aktywny
Pytanie:
Jak wydrukować jedną stronę z dowolnego zestawienia Unifirmy
Odpowiedź:
W zestawieniu, które chemy drukować -> Wydruk -> Podgląd ->Printer setup(ustawienia drukowania)-> w zakres - wpisać nr stron do wydruku