Powrót 
Aplikacja: Controling aktywny
Pytanie:
W Formularzach po wpisaniu nazwy analizy w komórce system w naliczeniu pokazuje wartość innej analizy
Odpowiedź:
Proszę sprawdzić ustawienia widoczności i dostępności tej analizy z innymi dla danego formularza: parametry ukryta czy jawna oraz publiczna czy prywatna powinny być takie same dla wszystkich analiz wykorzystanych w danym formularzu. Analizy - Definicja- analizy wartościowe-> wyfiltrować wg typu, grupy, kategorii oraz widoczności i dostępności.