Powrót 
Aplikacja: Users
Pytanie:
Jak otworzyć Nowy Rok w systemie UniFirma?
Odpowiedź:
Można wykonać samodzielnie (administrator) Moduł USERS Narzędzia Zakończenie Roku OK Należy zwrócić uwagę na podane daty System dokona zamknięcia starego roku i otwarcia nowego