Powrót 
Aplikacja: Users
Pytanie:
Jak utworzyć nowy system numeracji
Odpowiedź:
User - systemy numeracji- Nowy - nazwa identyfikująca - Prefix - tekst po nazwie dokumentu, Suffix - tekst po numerze dokumentu Prefix/NR/SUFFIX Nowy system numeracji przypisać do roli dla danego uzytkownika lub utworzyć nową rolę.