Powrót 
Aplikacja: Users
Pytanie:
Jak można ukryć dane wybranych kontrahentów dla użytkowników?
Odpowiedź:
Należy w module USERS: 1. Wybrać opcjię Użytkownicy -> definicja 2. Z listy użytkowników wybrać konto, któr ma mieć ograniczony dostęp 3. Wybrać przycisk EDYCJA 4. Przejść na zakładkę DOSTĘPY 5. Odznaczyć opcję „Wszystkich kontrahentów” 6. W typie dostępu wybrać „Zabranianie” 7. Zatwierdzić zmiany przyciskiem OK 8. Przejść na liście użytkowników do opcji Dostępy->Kontrahenci 9. Wprowadzić za pomocą przycisku Nowy kontahentów, którzy mają być niedostępni dla danego użytkownika