Powrót 
Aplikacja: Środki trwałe
Pytanie:
Dlaczego na zestawieniu środków trwałych w kolumnie wartość środka trwałego nie widać zmiany zwiększenia wartości środka trwałego w miesiącu operacji?
Odpowiedź:
Należy w ST_CONFIG należy zmienić ustawienie ST_ZEST_WART_USE_DATA_OPER na: 1 - data operacji 0 - data amortyzacji W celu zmiany ustawień proszę zgłosić się z działem Obsługi Klienta UNIFACTOR s.a.