Powrót 
Aplikacja: Produkcja
Pytanie:
Czy możliwa jest generacja dokumentów Rw i Pw dla całego zamówienia produkcyjnego?
Odpowiedź:
Tak, przy dokumentach Rw jest to możliwe. Chcąc wygenerować dokumenty Rw do całego zamówienia produkcyjnego należy tego dokonać z poziomu obsługiwanego zamówienia. Nie, dokumentów Pw nie można wygenerować dla całego zamówienia. Dokumenty Pw należy generować dla poszczególnych zleceń z poziomu zlecenia produkcyjnego.