Powrót 
Aplikacja: Produkcja
Pytanie:
W obecnej chwili na magazynie nie są dostępne wszystkie elementy potrzebne do produkcji. W jaki sposób obsłużyć cykl produkcyjny?
Odpowiedź:
Należy postępować jak z każdym zleceniem produkcyjnym do momentu generacji Rw (włącznie). Następnie w momencie kiedy magazyny zostaną zasilone w materiały wcześniej niedostępne należy powtórnie przeprowadzić generację dokumentów Rw. Produkcja -> Zamówienia produkcyjne -> Zlecenia produkcyjne -> Generacja dokumentów Rw W ten sposób zostaną wygenerowane kolejne dokumenty Rw na podstawie których z magazynów zejdą materiały uzupełnione w trakcie trwania produkcji.