Powrót 
Aplikacja: Produkcja
Pytanie:
Nie można wystawić dokumentu Rw ze zlecenia produkcyjnego. Co zrobić?
Odpowiedź:
Należy sprawdzić: - w definicji technologii czy zostały wpisane odpowiednie magazyny wyjściowe dla Rw. Ctrl + a -> Technologia -> Edycja materiału. - w panelu tworzenia struktury wydziałowej czy zostały wpisane odpowiednie magazyny wyjściowe Rw oraz dane kierownika wydziału. Słowniki -> Wydziały -> Edycja wydziału