Powrót 
Aplikacja: Produkcja
Pytanie:
Jak skonfigurować system, aby przy zleceniu produkcyjnym system wykorzystywał wydziały zdefiniowane na materiałach?
Odpowiedź:
Pole ZLEC_WYDZIAL_FROM_MAT_ONLY w PR_CONFIG ustawić na 1.