Powrót 
Aplikacja: Produkcja
Pytanie:
Jakie skonfigurować konto pracownika, aby miał dostęp do opcji Produkcja->Zlecenia->Wydanie materiałów ?
Odpowiedź:
1) W definicji pracownika w module KP: "Pracownik->Personalia"; Edycja na wybranym pracowniku; Zakładka "Urzędy, Dane historyczne", Pole Wydział należy wprowadzić wydział z którego zlecenia mają być widoczne dla pracownika 2) W definicji kontrahenta odpowiadającego danemu pracownikowi w dowolnym module: "Słownik->Firmy->Kontrahenci->Kontrahenci"; Edycja na kontrahencie odpowiadającym pracownikowi; Zakładka "Konfiguracja" w pole ID należy wpisać nazwę użytkownika zdefiniowanego w module USERS odpowiadającemu danemu pracownikowi.