Powrót 
Aplikacja: Produkcja
Pytanie:
Jakie jest znaczenie kolumn w zestawieniach realizcji operacji?
Odpowiedź:
ZLEC_T_ALL - czas realizacji zlecenia wynikający z technologii produkcyjnej (czas normatywny) T_ALL_REAL - rzeczywisty czas realizacji operacji na zleceniu ZLEC_T_ALL_REAL_MAX - czas realizacji zlecenia - czas od momentu rozpoczęcia pierwszej operacji do zakończenia ostatniej operacji