Powrót 
Aplikacja: Finanse i Księgowość
Pytanie:
Na zestawieniu „Płatności przeterminowane kontrahenta” brak danego kontrahenta, który ma przeterminowane należności.
Odpowiedź:
Należy sprawdzić na kartotece kontrahenta czy ma podpięte konto księgowe. FK- Słowniki - Kontrahenci - Edycja kontrahenta -> zakładka KSIĘGOWOŚĆ -> podpiąć konto z planu kont