Powrót 
Aplikacja: Finanse i Księgowość
Pytanie:
W jaki sposób sumować wybrane wiersze zestawienia danej kolumny na ekranie?
Odpowiedź:
-> Wchodzimy do zestawienia, którego kolumny chcemy sumować -> klikamy na nagłówku kolumny, której wiersze chcemy sumować -> prawy myszy ->narzędzia ->sumuj -> spacja zaznaczamy wiersze do sumowania -> na dole ekranu wyświetla się bieżący wynik.