Powrót 
Aplikacja: Finanse i Księgowość
Pytanie:
Do czego służy okres: bilans zamknięcia?
Odpowiedź:
Jest to miejsce do wykonania przeksięgowań rocznych oraz innych operacji nie dotyczących bezpośrednio ostatniego okresu rozliczeniowego. Należy założyć go z datą ostatniego okresu rozliczeniowego.