Powrót 
Aplikacja: Finanse i Księgowość
Pytanie:
Dlaczego w nowym okresie rozrachunkowym nie mogę rozksięgować faktury lub wykonać kompensaty?
Odpowiedź:
Powodem jest brak założonej „defaultowej paczki dla przeksięgowań” w nowym okresie. Taką paczkę należy tworzyć w każdym okresie. FK- Księga - obecny nowy okres rozrachunkowy - grupa paczek, w której są księgowane przeksięgowania ->NOWY - Kreator nowej paczki - zaznaczamy opcję „defaultowa paczka dla przeksięgowań”