Powrót 
Aplikacja: Finanse i Księgowość
Pytanie:
Czy można wydrukować „na raz” wszystkie wygenerowane potwierdzenia sald?
Odpowiedź:
Istnieje wydruk seryjny zarówno potwierdzenia sald, jak również not odsetkowych, wezwań do zapłaty. FK- Rozrachunki ->Potwierdzenie sald -> Pasek narzędzi -> Wydruk seryjny (2 ikonka od dołu ekranu).