Powrót 
Aplikacja: Finanse i Księgowość
Pytanie:
Jak wygenerować potwierdzenie salda na konkretny dzień?
Odpowiedź:
Moduł FK - Rozrachunki - Należności/Zobowiązania - kreator rozrachunków: zaznaczyć we właściwościach opcję "zakres", w nowym polu "zobowiązania od ...do..." wpisać datę (saldo na dzień) - OK - nastepnie wybrać kontrahenta - będąc w jego analityce wybrać z paska narzędzi "D-kreator dokumentów rozrachunkowych" - w kreatorze zaznaczyć "potwierdzenie salda" i wybrać datę (saldo na dzień) - OK