Powrót 
Aplikacja: Finanse i Księgowość
Pytanie:
Jak ustawić dekret dokumentu Vat, by system odróżniał Vat, który ma być odliczany w przyszłym miesiącu?
Odpowiedź:
Należy: Krok 1. Ustawić odpowiednie konfigurację daty dekretacji dla dokumentów zakupowych i sprzedażowych w module USERS (Narzędzia›Konfiguracja programu) Dla dokumentu dokz2fk_data wartość winna być:data zakupu-netto, data wpływu-Vat Dla dokumentu doks2fk_data wartość winna być:data sprz.-netto, data wyst.-Vat Krok 2. Konfiguracja dekretacji przy odliczaniu VATu w przyszłości - Moduł FINANSE I KSIĘGOWOŚĆ (Narzędzia›Konfiguracja dekretacji›dokumenty VAT›stawki Vat) · Wybrać NOWY · TYP DOKUMENTU - Vat w przyszłości · KWOTA VAT - konta Vatu do odliczenia w przyszłości