Powrót 
Aplikacja: Finanse i Księgowość
Pytanie:
Dlaczego w poprzednim miesiącu dziennik operacji nie zawiera żadnych danych, bądź nie ma go w ogóle?
Odpowiedź:
Dziennik operacji tworzony jest automatycznie w momencie zamknięcia okresu rozrachunkowego - Księga› okresy rozrachunkowe› należy sprawdzić czy okres rozrachunkowy jest zamknięty. Należy jednak pamiętać, że w momencie, gdy okres rozrachunkowy będzie zaksięgowany, nie będzie już można już dokonywać żadnych zmian i doksiegowywań nowych dokumentów.