Powrót 
Aplikacja: Finanse i Księgowość
Pytanie:
Dlaczego podsumowanie zysku w analizie wyników filii jest różne od podsumowania sald zysku poszczególnych oddziałów? 1. Dlaczego podsumowanie zysku w analizie wyników filii jest różne od podsumowania sald zysku poszczególnych oddziałów?
Odpowiedź:
Problem jest w tym, że na podsumowaniu zysku w rozbiciu na filie pokazywany jest zysk na całą firmę. W zysku na całą firmę (ustawione konta wchodzące do zysku) oprócz kont rodzaju 4*/* i 7*/*, wchodzą konta zespoły "5" i 490. Konta "5" i 490 na zestawieniu wyniku finansowego się nie bilansują. W celu wyprostowania trzeba wykonać: 1. sprawdzić, czy wszystkie konta zespołu 5 są ujęte w wyniku finansowym. 2. Z definicji wyniku finansowego wyrzucić 490 i 5* 3. sprawdzić, czy w poprzednich miesiącach 490 i 5* są mają takie same salda - jeśli nie skorygować