Powrót 
Aplikacja: Finanse i Księgowość
Pytanie:
Przy naliczeniu noty odsetkowej system nie uwzględnia poprzedniej stawki odsetek
Odpowiedź:
Problem tkwi w ustawieniu widoku dokumentu: Istnieją 3 widoki: - widok ogólny -  wartość dokumentu i sumaryczna wartość ewentualnych wpłat - widok szczegółowy spłat - wartość dokumentu i analityczna wartość wpłat -- widok szczegółowy spłat w okresach odsetkowych - wartość dokumentu i analityczna wartość wpłat w poszczególnych okresach odsetkowych. rozrachunki -> noty odsetkowe -> edycja dokumnetu ->pole POKAŻ: zmiana widoku na "szczegóły spłat w okresach odsetkowych"