Powrót 
Aplikacja: Finanse i Księgowość
Pytanie:
Czy jest możliwość wydrukowania zestawienia faktur zakupowych i kosztowych, które mają VAT na przełomie miesiąca. ęęłęóCzy jest możliwość wydrukowania zestawienia faktur zakupowych i kosztowych, które mają VAT na przełomie miesiąca?
Odpowiedź:
Aby wygenerować takie zestawienie należy: 1. Na liście dokumentów zakupowych w Gm wybieramy "wszystko" 2. W dolnym rogu jest Kreator zestawień i tam zaznaczamy sobie datę do rej (np. czerwiec), datę dokumentów (dowolne daty np okres styczeń - maj) Zestawienie pokaże dokumenty z Vatem do przeniesienia