Powrót 
Aplikacja: Finanse i Księgowość
Pytanie:
Jak wyfiltrować fakturę i korektę na tą samą kwotę, chcąc rozliczyć rozrachunki?
Odpowiedź:
ęłęóPrzy rozliczaniu takich dokumentów, najłatwiej filtrować po kolumnie ABS_SALDO. System ułozy dokumenty po kwocie niezależnie od tego, czy szukana kwota jest po stronie Wn czy Ma i czy jest z plusem czy z minusem. Dokumenty o tej samej kwocie ułożą się obok siebie co ułatwi rozliczanie.