Powrót 
Aplikacja: Finanse i Księgowość
Pytanie:
Po zaksięgowaniu FA zakupowej zagranicznej zapis na kontach jest w wartości waluty. Na podglądzie dekretu wartości są w PLN?
Odpowiedź:
Problem wynikł z braku określenia waluty, w której ma być wystawiony dokument. Dokument został wystawiony w PLN. Fk- paczka - odblokować dokument - podgląd -> wykasować pozycje na dokumencie (w przeciwnym razie nie pozwoli zmienić waluty dokumentu) -> na zakładce WALUTA w polu nazwa zmienić z PLN na walutę -> dopisać pozycję -> zablokować dokument. Walutę domyślną dokumentu możemy określić w kartotece kontrahenta lub w momencie tworzenia nagłówka dokumentu - na zakładce ROZLICZENIE.