Powrót 
Aplikacja: Finanse i Księgowość
Pytanie:
Nie zgadza się saldo na rachunku bankowym dewizowym i brak zapisów na kontach rozrachunkowych.?
Odpowiedź:
Powodem sytuacji jest brak zakończenia wprowadzonego bezpośrednio w księdze wyciągu bankowego. FK- Okresy rozrachunkowe - paczka wyciągu bankowego- w momencie kończenia WB przy słowie BANK stawiamy haczyk