Powrót 
Aplikacja: Finanse i Księgowość
Pytanie:
Przy przeglądzie należności nierozliczonych na dzień końca miesiąca nie zgadza się saldo na rozrachunkach z saldem na Zestawieniu Obrotów i Sald danego miesiąca.
Odpowiedź:
Przy przeglądaniu należności nierozliczonych na konkretny dzień widzimy dokumenty powstałe przed dniem zakresu. Nie są jednak widoczne dokumenty rozliczone. Gdy na tym zestawieniu chcemy zobaczyć dokumenty rozliczone po dacie zakresu, w kreatorze zaznaczamy POMIN PRIORYTET ROZLICZANIA. Wtedy saldo rozrachunków z zestawienia na dzień równe jest ZOiS