Powrót 
Aplikacja: Finanse i Księgowość
Pytanie:
Przy naliczaniu nowoutworzonego formularza wyskakuje komunikat typu: „ '42#38' is not valid integer value”.
Odpowiedź:
W formularza została źle napisana formuła. Pomiędzy numerami komórek #42 i #38 brakuje znaku działania np. plus. Należy poprawić formułę: FK- Formularze -> Definicja -> Edycja formularza -> w komórce będącej wynikiem działania poprawić formułę np.: #42+#38