Powrót 
Aplikacja: Finanse i Księgowość
Pytanie:
Dlaczego po wprowadzeniu opłat w wyciągu bankowym nie widać ich w rozrachunkach?
Odpowiedź:
Opłaty widoczne sa w rozrachunkach w momencie zaksięgowania wyciągu bankowego. W tym przypadku należy zaimportować wyciąg bankowy do księgi.