Powrót 
Aplikacja: Finanse i Księgowość
Pytanie:
Dlaczego kontrahent dostawca (ma konto zobowiązań - nr) w rozrachunkach - widoczny jest w zestawieniu zarówno należności i zobowiązań?
Odpowiedź:
Wchodząc do Zestawienia rozrachunków przez kontrahenta: Rozrachunki -Zob/Należ.- nierozliczone - Wszystkie, o znalezieniu się na zestawieniu decyduje typ kontrahenta w jego kartotece. Fk -kontrahenci-Edycja- pole typ: Mieszany - widoczny w zobowiązaniach i należnościach, Dostawca - zobowiązania, Odbiorca -należności.