Powrót 
Aplikacja: Finanse i Księgowość
Pytanie:
Wartość obrotów konta syntetycznego w rozrachunkach nie zgadza się z wartością z zestawienia obrotów i sald.
Odpowiedź:
Różnice mogą wynikać: - ze sposobu filtrowania danych: W celu prawidłowego uchwycenia obrotów na koncie rozrachunkowym należy -FK- Rozrachunki nierozliczone/rozliczone - konto - np. 201 - z nie właściwego porównania danych z rozrachunków z danymi w zestawieniu. Mianowicie w rozrachunkach mamy sumę obrotów kont (obroty strony WN z BO + obroty z poprzedniego okresu + obroty bieżącego okresu) podzielone pomiędzy zestawienie rozrachunków rozliczonych i nierozliczonych. Natomiast w zestawieniu obrotów i sald jest kilka sposobów naliczania obrotów. Wyniki z Rozrachunków należy porównać z kolumnami BZ_WN_D i BZ_MA_D. Są to sumy obrotów WN i MA.(obroty strony WN/MA z BO + obroty z poprzedniego okresu WN/MA + obroty bieżącego okresu WN/MA)