Powrót 
Aplikacja: AS Users
Pytanie:
Procedura przygotowania w czystej bazie danych Unifirma AS domyślnej konfiguracji kolumn i wydruków
Odpowiedź:
Czyszczenie istniejącej konfiguracji kolumn i wydruków bazy danych. Wykonując odpowiedni skrypt zerujemy wszystkie konfiguracje kolumn i wydruków w bazie danych (Uwaga operacja niebezpieczna !!!) Przygotowanie pliku konfiguracji. Istnieje możliwość wygenerowania plików konfiguracji kolumn okien i wydruków z dowolnej bazy danych. W poszczególnych modułach generujemy pliki konfiguracji. (Narzędzia -> Ekran i drukarka -> zapisz Konfiguracje -> konfiguracje użytkownika) Ładowanie konfiguracji domyślnych. W module Users ładujemy pliki konfiguracji z poszczególnych modułów. (Narzędzia -> Ekran i drukarka -> Dołącz nowe -> do konfiguracji Domyślnych) Uwaga: Proces ten nie nadpisuje istniejących domyślnych konfiguracji - dopisuje tylko nowe. Chcąc załadować od nowa konfigurację, należy wykonać procedurę czyszczenia istniejącej konfiguracji kolumn i wydruków bazy danych.