Powrót 
Aplikacja: AS Środki trwałe
Pytanie:
Czy można tak ustawić plan amortyzacji, aby ostatnia rata - niepełna była doliczana do przedostatniego odpisu?
Odpowiedź:
TAK Ustawiane przez UniFactor Przełącznik AM_YEAR_BUFF_PR w ST_CONFIG (nie do edycji ) Wstawiamy max procent następnej raty amortyzacji jaka ma być dopisywywana do bieżącego miesiąca. Jeśli rata amortyzacji w następnym miesiącu jest mniejsza niż pewien procent aktualnej raty to jest ona dopisywana do bieżącego miesiąca. Chodzi o wartość ostatniej raty. Przykład Ustawienie bufora 10% 1. Luty - rata 100, Marzec - 9, to docelowo w lutym 109, a w marcu 0 (bo 9/100*100% jest mniejsze niż 10 %) 2. Luty - rata 100, Marzec - 11, to docelowo w lutym 100, a w marcu 11 (bo 11/100*100% jest większe niż 10 %)