Powrót 
Aplikacja: AS Środki trwałe
Pytanie:
Jak ustawić księgowanie amortyzacji ST z podziałem na grupy?
Odpowiedź:
ST_CONFIG group_am2fk -> ma być 1