Powrót 
Aplikacja: AS Przelewy
Pytanie:
Ustawienie z jaką data płatności faktury system ma wczytywać plik do Home Banking?
Odpowiedź:
Ustawia się to w momencie tworzenia pliku do home bankingu. Użyć daty grupy do eksportu - jeśli tak to bierze datę pliku, jeśli nie to datępłatności z faktur