Powrót 
Aplikacja: AS Produkcja
Pytanie:
Dlaczego nie wyświetlają się przyciski na panelu dotykowym dla danego stanowiska po wyborze zlecenia?
Odpowiedź:
Należy ustawić w definicji stanowiska pole Typ TP, na zakładce INNE. Jest to wybór sposobu obsługi danego stanowiska na panelu.