Powrót 
Aplikacja: AS Kadry Płace
Pytanie:
W jaki sposób zbudowana jest automatyczna treść przelewu wynagrodzeń pracowników?
Odpowiedź:
Są 2 możliwości zbudowania treści: - treśc 'Wynagrodzenie 9/2015' - Wynagrodzenie Adminsitracja - treść na podstawie nazwy listy płac. Możliwościami steruje się w konfiguracji programu- ustawienie o ID add_ror_dziennik_plat_nazwa