Powrót 
Aplikacja: AS Kadry Płace
Pytanie:
Brak dostępu do podglądu dekretacji Listy Płac oraz konfiguracji dekretacji bezpośrednio z poziomu listy płac.
Odpowiedź:
Uprawnienie Dekretacja KP