Powrót 
Aplikacja: AS Finanse i Księgowość
Pytanie:
Czy jest automatyczna wycena walut na koniec roku?
Odpowiedź:
TAK System umożliwia przeprowadzenie wyceny bilansowej walut na koniec roku sprawozdawczego. Dotyczy wyceny rozrachunków w walucie oraz rachunków bankowych walutowych. System ma następujące możliwości konfiguracji: 1 - księgowanie cząstkowe RK na dzień bilansowy i potem naliczanie następnych różnic kursowych od tej daty (a nie od kursu fa) 10 - księgowanie różnic kursowych z FIFO/LIFO - bank i wyksięgowanie następnego dnia 100 - księgowanie różnic kursowych z dokumentów i wyksięgowanie następnego dnia 110 - połączenie trybów 10 i 100 W trybie 1 - tworzy się 1 PK, w trybie 10 lub 100 2 PK, a w trybie 110 - 4 PK Kroki do konfiguracji PK wyceny bilansowej 1. Zakładka Narzędzia 2. Opcja Parametry 3. Ustawienie: Używać rocznej wyceny walut: Ustawienie TAK - włączenie trybu 1 - księgowanie cząstkowych RK różnic kursowych na dany dzień i potem naliczanie następnych RK od tej daty Ustawienie NIE - włączenie trybu 110 - RK z dokumentów(nalezności, zobowiązania) + FIFO/LIFO ba