Powrót 
Aplikacja: AS Finanse i Księgowość
Pytanie:
Czy można zrobić potwierdzenie salda dla wybranego konta kontrahenta pomijając zapisy na pozostałych kontach kontrahenta?
Odpowiedź:
TAK Należy przed operację potwierdzenia zmianić ustawienie w Parametrach Narzędzia - Parametry - Potwierdzenie sald - dla poszczególnych kont - wybrać TAK Następnie wejść do rozrachunków z poziomu konta wybierając opcję Konto, np. 201 UWAGA: Przy wejściu z poziomu kontrahenta lub wszystkich kontrahentów, potwierdzenie salda będzie zawierać zapisy z wszystkich kont rozrachunkowych kontrahenta