Powrót 
Aplikacja: AS Finanse i Księgowość
Pytanie:
Co zrobić gdy kontrahent ma 2 konta księgowe zaznaczone jako główne?
Odpowiedź:
1. Wgrać skrypt 2. wykonać procedurę ze skrypta: ktrh2konto_bad_stream sprawdzająca czy są 3. wykonać procedurę ze skrypta: ta kasuj.ąca konta ktrh2konto_bad_del SET TERM ^ ; CREATE OR ALTER PROCEDURE ktrh2konto_bad_stream RETURNS (ktrh INTG, konto INTG, kod INTG) AS BEGIN FOR SELECT ktrh, MIN (konto), MIN (kod) FROM kontrah2kontoks kk WHERE kk.given=1 GROUP BY ktrh HAVING COUNT(*)>1 INTO :ktrh, :konto, :kod DO SUSPEND; END^ CREATE OR ALTER PROCEDURE ktrh2konto_bad_del AS DECLARE VARIABLE kod INTG; BEGIN FOR SELECT kod FROM ktrh2konto_bad_stream INTO :kod DO DELETE FROM kontrah2kontoks WHERE kod=:kod; END^ SET TERM ; ^