Powrót 
Aplikacja: AS Finanse i Księgowość
Pytanie:
Czy jest możliwość rozbicia w dekrecie PZ konta rozliczenia zakupu na 2 konta: materiałów i transport?
Odpowiedź:
Tak, jeśli firma używa rozbicia kosztów transportu i generuje fa transportową. Kroki konfiguracji: A.Narzędzia - opcja Parametry: 1. Księgować koszty transportu oddzielnie na PZ (pz2fk_use_trans)- wybrać TAK 2. Indeks asortymentu dla generalizacji fa transportowej (pz2dokz_trans_asort)-> wskazać odpowiedni assortyment ze słownika B. Dla podanego asortymentu w p.A.2 wskazać na zakładce INNE, pole grupa księgowania - grupę dekretacyjną, np. transport C. Ustalić derketację Narzędzia - opcja Konfiguracja dekretacji: dekret PZ - dokumenty magazynowe - grupa asortymentowa: transport - wpisac konto rozliczenie zakupu transportu dekret FA transportowej - dokumenty VAT - grupa asortymentowa: transport - wpisac konto rozliczenie zakupu transportu