Powrót 
Aplikacja: AS Finanse i Księgowość
Pytanie:
Czy jest możliwość automatycznego wyliczenia różnic kursowych do wyceny bilansowej na 31.12.?
Odpowiedź:
TAK Zakładka Księgowość - opcja PK - Import z.. Wycena Bilansowa Ustawienie trybu wyceny bilansowej: Zakładka Narzędzia - opcja Parametr: ustawienie: Uzywać rocznej wyceny walut: Ustawienie TAK - tryb 1 1 - księgowanie cząstkowe RK (różncie kursowe)na dany dzień i potem naliczanie następnych RK od tej daty Ustawienie NIE - tryb 110 110 - RK z dokumentów (należności, zobowiązań) + FIFO/LIFO -bank i wyksięgowanie następnego dnia Pozostałe możliwości- tryby ustawiane przez Unifactor: W tabeli PRZEKSIEG_SRC dla wiersza o kodzie 250 (Wycena Walut) ustawić pole other na 1 - księgowanie cząstkowe RK na dany dzień i potem naliczanie następnych RK od tej daty 10 - księgowanie RK z FIFO/LIFO - bank i wyksięgowanie następnego dnia 100 - księgowanie RK z dokumentów i wyksięgowanie następnego dnia 110 - połączenie trybów 10 i 100 W trybie 1 - tworzy się 1 PK, w 10 lub 100 - 2 PK-i , a w 110 - 4 PK-i Podanie innej wartości lub NULL działa jak w t