Powrót 
Aplikacja: AS Finanse i Księgowość
Pytanie:
Czy w potwierdzeniu salda kontrahenta mieszanego można pokazać saldo nalezności i zobowiązań?
Odpowiedź:
Dodano możliwość pokazania na wydruku potwierdzenia salda oddzielnego salda należności i oddzielnego salda zobowiązań. Informacja umieszczona w polu Uwagi. Do konfiguracji przez użytkownika: FK - Narzędzia - Parametry: Automatyczne uwagi w potwierdzeniu salda? (cf_potw_auto_uwagi) Nie - nie ma rozbicia persalda na saldo należności i zobowiązań TAk - rozbicie persalda