Powrót 
Aplikacja: AS Finanse i Księgowość
Pytanie:
Dokument nie importuje się do rejestru VAT
Odpowiedź:
Sprawdzić: - sprawdzić datę do rejestru na dokumencie w opcji DATA - sprawdzić naliczenie w opcji Rejestry rozszerzone - czy jest ustawienie w UNI_TYPE_DOK dla DOC2REJ_ACTIVE (dotyczy też dokumentów z księgi głównej - ustawienie dla Paczki) - czy jest automatyczne przyporządkowanie rejestru dla dokumentu w Konfiguracja - typy dokumentu