Powrót 
Aplikacja: AS Finanse i Księgowość
Pytanie:
Czy nr wydruku PK może być zgodny z automatycznym nr księgowym?
Odpowiedź:
TAK. Dodano 2 możliwości numeracji i wydruku nr PK na dokumencie polecenia księgowania: W kolumnie NR_TXT albo pojawia się nr pk łamany przez rok lub automatyczny nr księgowy pochodzacy z kolumny NR_FK_TXT Do ustawienia indywidualnego: FK -> zakłądka Narzędzia -> Parametry pk_nr_fk2nr_txt Numer ksiegowy PK jako numer tekstowy dla PK? TAK - oznaczenie z kolumny NR_FK_TXT (UWAGA: musi być uruchomiona automatyczna numeracja księgowa) Nie - oznaczenie z kolumny NR