Powrót 
Aplikacja: AS Sprzedaż
Pytanie:
Czy można włączyć blokadę, aby zatwierdzony dokument nie mógł być poprawiony: dodanie dekretu niestandardowego lub zmiana dat księg., do rejestru
Odpowiedź:
TAK. zakładka Narzędzia - opcja Parametry: dokz_param2fk_not_zatw - Modyfikować dok. zak. (FK) dla dokumentów zatwierdzonych