Powrót 
Aplikacja: AS Sprzedaż
Pytanie:
Jak ustawić wydruk kursu na fakturze krajowej EURO?
Odpowiedź:
Pole doks_prn_values_pln w UNI_CFG