Powrót 
Aplikacja: AS Sprzedaż
Pytanie:
Jak ustawić wydruk daty realizacji/dostawy na zamówieniu sprzedażowym?
Odpowiedź:
Wydruk parametrów zależy od dwóch parametrów: 1. Ustawienie w gm_config ZAM_POZ_USE_DREAL, jeżeli 1 to obowiązuję data na pozycji zamówienia i data z nagłówka nie jest drukowana 2. Ustawienie w UNI_CFG 'zam_prn_datadost' - jeżeli tak to drukowana jest data dostawy, jeżeli nie to data realizacji