Powrót 
Aplikacja: AS Sprzedaż
Pytanie:
Jak ustawić tło wydruku dla wybranego dokumentu?
Odpowiedź:
1. W module USERS ustawić za pomocą opcji Załaduj tło wydruków tło w formacie odpowiadającym formatowi wydruku. 2. Dla danego dokumentu ustawić w UNI_TYPE_DOC pola:QR_USER_BCKG=1, DOC_TOP_MARGIN=:margines_górny_w_mm, ew. DOC_BOTTOM_MARGIN=::margines_dolny_w_mm